Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3204/Β/03.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.5419/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3232/Β/04.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74955/1924 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3235/Β/04.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5428/Α36 Παράταση της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3236/Β/04.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./5519/Α325 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης έκτακτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3240/Β/04.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. 84198 ΕΞ 2020 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 438/Δ/03.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. 27594 Αναγνώριση της δημοτικής οδού που συνδέει τους οικισμούς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 440/Δ/03.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. 27976 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 440/Δ/03.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/ 317233/36128/2657/865 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου, κτηρίου, φερομένης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 442/Δ/03.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. Π.Δ. 6-7-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 443/Δ/03.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. 4488/84375 πε Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.