Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 737/Δ/06.11.2020

  • 7/11/2020

Απόφ. Π.Δ. 20-10-20 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 737/Δ/06.11.2020

  • 7/11/2020

Απόφ. ΠΑΜΘ/ΔΔΥΚΚΜΠΚ/181924/3057 Καθορισμός Αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 214/Α/06.11.2020

  • 7/11/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4745 Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4888/Β/06.11.2020

  • 6/11/2020

Απόφ. 59387 Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Υποδομών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 731/Δ/06.11.2020

  • 6/11/2020

Απόφ. 44816 Μερική ανάκληση - άρση της υπ’ αρ. 4451/22-9-1983 (Δ’ 90/1984) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 732/Δ/06.11.2020

  • 6/11/2020

Απόφ. 15877 Κήρυξη ως αναδασωτέας, εποικιστικής έκτασης δάσους εμβαδού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 732/Δ/06.11.2020

  • 6/11/2020

Απόφ. 15817 Κήρυξη ως αναδασωτέας, εποικιστικής έκτασης δάσους εμβαδού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 734/Δ/06.11.2020

  • 6/11/2020

Απόφ. 3619/58667 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4850/Β/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. 219971/1166 Επανασυγκρότηση Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4851/Β/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. 163460 Έγκριση της υπ’ αρ. 142/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.