Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4924/Β/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/104707/2518 Καθορισμός των προδιαγραφών και του περιεχομένου των σχεδίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4929/Β/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. 124408 ΕΞ 2020 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΔΧΠ0000184ΕΞ2019/ Χ.Π. 37/22-01-2019 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4929/Β/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. 124434 ΕΞ 2020 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4929/Β/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. 124418 ΕΞ 2020 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4933/Β/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.22164/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 739/Δ/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. 291254 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στα ΟΤ. 253 και 273 της Δ.Ε. Ν. Ιωνίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 733/Δ/06.11.2020

  • 7/11/2020

Απόφ. 2893/43190 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 735/Δ/06.11.2020

  • 7/11/2020

Απόφ. 67736/2705 Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 115/25-01-1983 απόφασης του Νομάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 735/Δ/06.11.2020

  • 7/11/2020

Απόφ. 16479 Κήρυξη ως αναδασωτέας, δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 736/Δ/06.11.2020

  • 7/11/2020

Απόφ. 49666 Μερική ανάκληση της υπό στοιχεία 692/20.4.1982 απόφασης κήρυξης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.