Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4967/Β/10.11.2020

  • 10/11/2020

Απόφ. 114430 Σύσταση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της υποπερ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 740/Δ/10.11.2020

  • 10/11/2020

Απόφ. 55683/2338 Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 1281/09-08/1989 απόφασης του Νομάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 741/Δ/10.11.2020

  • 10/11/2020

Απόφ. 90131/8265 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη νησίδα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 742/Δ/10.11.2020

  • 10/11/2020

Απόφ. 5758 Μερική άρση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1.521,12 τ.μ. στην θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 218/Α/10.11.2020

  • 10/11/2020

Απόφ. Πράξη 43 της 29-10-2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 43/11-12-2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4912/Β/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. 112/11 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Τριπόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4914/Β/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. Α. 1243 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4920/Β/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. 76163 Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 17 της υπό στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4920/Β/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. 76163 Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 17 της υπό στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4920/Β/09.11.2020

  • 9/11/2020

Απόφ. 1427/2020 Ορισμός μέγιστης μοναδιαίας τιμής για την υπηρεσία του...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.