Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5000/Β/12.11.2020

  • 12/11/2020

Απόφ. 432 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4978/Β/11.11.2020

  • 11/11/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/106722/2313 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4978/Β/11.11.2020

  • 11/11/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/106715/2311 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων(ΑΣΑ) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4978/Β/11.11.2020

  • 11/11/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/106719/2312 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 743/Δ/11.11.2020

  • 11/11/2020

Απόφ. 190658 Επικύρωση καθορισμού τμηματικής οριοθέτησης ποταμού Ερυμάνθου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4922/Β/09.11.2020

  • 10/11/2020

Απόφ. 114815 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4947/Β/10.11.2020

  • 10/11/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 20759/Α380 Καθορισμός υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Υποδομών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4953/Β/10.11.2020

  • 10/11/2020

Απόφ. 174171 Έγκριση της υπ’ αρ. 323/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4959/Β/10.11.2020

  • 10/11/2020

Απόφ. 125696 ΕΞ 2020 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4967/Β/10.11.2020

  • 10/11/2020

Απόφ. 124695 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20725/Β.979/ 10.5.2011 απόφασης «Καθορισμός...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.