Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 190/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 61779 Χαρακτηρισμός τελικού αποδεκτή επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 190/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 61801 Χαρακτηρισμός τελικού αποδεκτή επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 191/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 1326 Καθορισμός χρήσης επιφανειακού υδάτινου αποδέκτη και ειδικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 191/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 61785 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 192/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 837/28688 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 192/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Στην 7447/19/17-2-2020 απόφαση του Υφυπουρ- γού Εσωτερικών, που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 196/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 13482 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό οριογραμμής αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 199/Δ/23.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 56443 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 199/Δ/23.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 56440 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 1456/Β/16.04.2020

  • 22/4/2020

Απόφ. 647/ΚΕ 1013 Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής, Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.