Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5079/Β/17.11.2020

  • 17/11/2020

Απόφ. 131207 ΕΞ 2020 Συμπληρωματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 749/Δ/17.11.2020

  • 17/11/2020

Απόφ. 201261 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 748/Δ/13.11.2020

  • 16/11/2020

Απόφ. 3596 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος «Αράπη»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5003/Β/12.11.2020

  • 13/11/2020

Απόφ. 129652 EΞ2020 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5003/Β/12.11.2020

  • 13/11/2020

Απόφ. 129640 EΞ2020 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5022/Β/13.11.2020

  • 13/11/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/108451/2613 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/57196/1639/01-07-2019 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 746/Δ/13.11.2020

  • 13/11/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/Δ ΝΕΠ/85783/3755 Έγκριση όρων δόμησης κατά παρέκκλιση των διατάξεων του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4991/Β/12.11.2020

  • 12/11/2020

Απόφ. Δ12γ/ΓΠοικ.44991/1349 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ12/ΓΠοικ.13107/283/20-3-2019 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4996/Β/12.11.2020

  • 12/11/2020

Απόφ. 5694 6η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 13158/28.11.2017 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4997/Β/12.11.2020

  • 12/11/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/106723/2314 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.