Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2654/Β/01.07.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 67612 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 129229/24-11-2017 (ΦΕΚ Β΄ 4122) κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2654/Β/01.07.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 67801 Τροποποίηση της 129345/24-11-2017 (Β΄ 4124) «Καθορισμός του ποσού,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 360/Δ/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 323931(992) Αλλαγή Χρήσης στο Ο.Τ.ΓΑ8 από χώρο παιδικής χαράς σε χώρο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 363/Δ/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 50642/4920 Μερικός επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 364/Δ/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 3114 Διόρθωση ονομασίας κορυφών σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 366/Δ/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 1299 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης του υπ.αριθμ. 667 τεμαχίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 367/Δ/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 3017 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 368/Δ/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 1475/88584 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2576/Β/27.06.2019

  • 28/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/47933/1400 Τροποποίηση της οικ.170381/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2597/Β/28.06.2019

  • 28/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/56386/620 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.