Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5229/Β/26.11.2020

  • 26/11/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033 Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ», που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5237/Β/26.11.2020

  • 26/11/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.26178/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5238/Β/26.11.2020

  • 26/11/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/72427/1772 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 170384/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5247/Β/26.11.2020

  • 26/11/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.26178/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 782/Δ/26.11.2020

  • 26/11/2020

Απόφ. 53487 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5226/Β/25.11.2020

  • 25/11/2020

Απόφ. 123351 Κατάργηση του άρθρου 114 της υπ΄αρ. 91354/30-8-2017 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 773/Δ/24.11.2020

  • 25/11/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/Φ164α/634804/62547/41652/4230/1249 Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου (ΚΜ IV 136 Οικοδομών Ρόδου),...

Περισσότερα

ΦΕΚ 778/Δ/25.11.2020

  • 25/11/2020

Απόφ. 20280 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ανώνυμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 780/Δ/25.11.2020

  • 25/11/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/106700/4652 Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5163/Β/23.11.2020

  • 24/11/2020

Απόφ. 868317 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Εκτελεστικού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.