Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5283/Β/01.12.2020

  • 1/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/114537/5557 Τροποποίηση των Προδιαγραφών Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5260/Β/30.11.2020

  • 30/11/2020

Απόφ. 6464/Β1/1500 3η τροποποίηση της υπό στοιχεία 6269/1895 A1/28-11-2017 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 784/Δ/30.11.2020

  • 30/11/2020

Απόφ. 884537 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5261/Β/30.11.2020

  • 30/11/2020

Απόφ. 65356 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5261/Β/30.11.2020

  • 30/11/2020

Απόφ. 54935 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5277/Β/30.11.2020

  • 30/11/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/113269/712 Διαχείριση και καθορισμός κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5278/Β/30.11.2020

  • 30/11/2020

Απόφ. 136042 ΕΞ 2020 Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5254/Β/28.11.2020

  • 28/11/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/114545/10967 Ανάθεση στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5234/Β/26.11.2020

  • 27/11/2020

Απόφ. 102843 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β’ 1437) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 781/Δ/26.11.2020

  • 27/11/2020

Απόφ. 17502 Κήρυξη ως αναδασωτέας, δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.