Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 618/Δ/30.09.2020

  • 1/10/2020

Απόφ. 42398 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 186/Α/29.09.2020

  • 29/9/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4728 Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4142/Β/28.09.2020

  • 28/9/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/90519/1086 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5α του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018...

Περισσότερα

ΦΕΚ 611/Δ/28.09.2020

  • 28/9/2020

Απόφ. Π.Δ. 10-09-20 Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακών τμημάτων των οικισμών Αλέξανδρος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4105/Β/24.09.2020

  • 25/9/2020

Απόφ. 6566 Εξάμηνη παράταση της καταληκτικής προθεσμίας για την έγκριση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4118/Β/24.09.2020

  • 24/9/2020

Απόφ. 40834 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5α του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4080/Β/23.09.2020

  • 24/9/2020

Απόφ. 23 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16/29.5.2020 απόφασης Περιφερειάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4039/Β/21.09.2020

  • 22/9/2020

Απόφ. 25279 ΕΞ 2020 Tροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14.01.2015 απόφασης της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 591/Δ/22.09.2020

  • 22/9/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/75145/3231 Αναστολή έκδοσης εγκρίσεων δόμησης και αδειών δόμησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 582/Δ/21.09.2020

  • 22/9/2020

Απόφ. 103895 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις (11.000,00...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.