Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 159/Α/21.08.2020

  • 21/8/2020

Απόφ. Π.Δ. 66 Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Λουτροχώριον, το»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3466/Β/20.08.2020

  • 21/8/2020

Απόφ. 2259/1397 Κανονισμός λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ιεράς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 484/Δ/20.08.2020

  • 21/8/2020

Απόφ. 121031 Εν μέρει ανάκληση απόφασης αναδάσωσης για έκταση 11.942,82...

Περισσότερα

ΦΕΚ 485/Δ/20.08.2020

  • 21/8/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/73483/852 Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 487/Δ/21.08.2020

  • 21/8/2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/63545/1198 Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 489/Δ/21.08.2020

  • 21/8/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/74260/3200 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 490/Δ/21.08.2020

  • 21/8/2020

Απόφ. Δ19/οικ.2171/Φ.ΕΥ.ΤΡ.ΚΥ. Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος Ορτανσίας,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3462/Β/20.08.2020

  • 20/8/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3464/Β/20.08.2020

  • 20/8/2020

Απόφ. 36847/591 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20794/2222/3.5.2012 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3473/Β/20.08.2020

  • 20/8/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/448617/14219/1815/274 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/ 16-11-2018...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.