Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5282/Β/01.12.2020

  • 2/12/2020

Απόφ. 222799 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 6985/ 85797/ 1.6.2017 (Β΄2003) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5289/Β/01.12.2020

  • 2/12/2020

Απόφ. 33501 ΕΞ 2020 Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5289/Β/01.12.2020

  • 2/12/2020

Απόφ. 115/10 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Λαμίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5291/Β/01.12.2020

  • 2/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230 Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5293/Β/01.12.2020

  • 2/12/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5295/Β/02.12.2020

  • 2/12/2020

Απόφ. 109793 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5297/Β/02.12.2020

  • 2/12/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ 25594 /Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5301/Β/02.12.2020

  • 2/12/2020

Απόφ. 136902 ΕΞ 2020 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5301/Β/02.12.2020

  • 2/12/2020

Απόφ. 136901 ΕΞ 2020 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5301/Β/02.12.2020

  • 2/12/2020

Απόφ. 136906 ΕΞ 2020 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.