Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5327/Β/03.12.2020

  • 4/12/2020

Απόφ. 248658/3999 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής του Περιφερειάρχη Στερεάς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5342/Β/03.12.2020

  • 4/12/2020

Απόφ. 128460 Τροποποίηση της υπ’ αρ.47640/14.05.2020 «Καθορισμός του ποσού,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 787/Δ/03.12.2020

  • 4/12/2020

Απόφ. 199120 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5309/Β/03.12.2020

  • 3/12/2020

Απόφ. 99368 Τροποποίηση/συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ15/οικ/17467/15.11.1995...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5311/Β/03.12.2020

  • 3/12/2020

Απόφ. 53979 Οριστικός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5314/Β/03.12.2020

  • 3/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/43049/1082 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.170374/ 13.1.2016 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5326/Β/03.12.2020

  • 3/12/2020

Απόφ. 248092/3993 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 786/Δ/03.12.2020

  • 3/12/2020

Απόφ. 16659 Επανακαθορισμός αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΛΙΜΑΝΙ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 788/Δ/03.12.2020

  • 3/12/2020

Απόφ. 17030 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και καθορισμός οριογραμμής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 789/Δ/03.12.2020

  • 3/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/74420/1842 Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.