Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 244/Α/07.12.2020

  • 7/12/2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 102 Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5353/Β/07.12.2020

  • 7/12/2020

Απόφ. 73627 Φ.599 Ορισμός των οργανικών μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5386/Β/07.12.2020

  • 7/12/2020

Απόφ. 33864 ΕΞ 2020 Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 792/Δ/07.12.2020

  • 7/12/2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/308753/6467 Έγκριση τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 793/Δ/07.12.2020

  • 7/12/2020

Απόφ. Π.Δ.27-11-2020 Αναγνώριση ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 οδού σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 795/Δ/07.12.2020

  • 7/12/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/643062/63524/42207/4301/1273 Απευθείας αγορά ακινήτου, για αρχαιολογικούς σκοπούς, επί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 795/Δ/07.12.2020

  • 7/12/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/634812/62550/41654/4232/1251 Απευθείας αγορά ακινήτου, για αρχαιολογικούς σκοπούς, στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 795/Δ/07.12.2020

  • 7/12/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/634809/62548/41653/4231/1250 Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για αρχαιολογικούς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 799/Δ/07.12.2020

  • 7/12/2020

Απόφ. Π.Δ.11-11-20 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 179/27-06-1998 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5345/Β/04.12.2020

  • 5/12/2020

Απόφ. Α. 1264 Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.