Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5393/Β/08.12.2020

  • 9/12/2020

Απόφ. 333517 ΕΞ 2020 Tροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14-1-2015 υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5395/Β/08.12.2020

  • 9/12/2020

Απόφ. 459 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5398/Β/08.12.2020

  • 9/12/2020

Απόφ. 130092 Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5399/Β/08.12.2020

  • 9/12/2020

Απόφ. 130121 Τέταρτη (4η) προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5400/Β/08.12.2020

  • 9/12/2020

Απόφ. 130119 Έκτη (6η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα”...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5437/Β/09.12.2020

  • 9/12/2020

Απόφ. Δ.ΟΡΓ.Α 1138138ΕΞ2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 803/Δ/09.12.2020

  • 9/12/2020

Απόφ. 283172/68160/οικ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών για την ανέγερση κτιρίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 805/Δ/09.12.2020

  • 9/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110497/4929 Παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 805/Δ/09.12.2020

  • 9/12/2020

Απόφ. Π.Δ. 25-11-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 794/Δ/07.12.2020

  • 8/12/2020

Απόφ. 53490 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.