Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5291/Β/01.12.2020

  • 2/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230 Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5293/Β/01.12.2020

  • 2/12/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5295/Β/02.12.2020

  • 2/12/2020

Απόφ. 109793 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5297/Β/02.12.2020

  • 2/12/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ 25594 /Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5301/Β/02.12.2020

  • 2/12/2020

Απόφ. 136902 ΕΞ 2020 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5301/Β/02.12.2020

  • 2/12/2020

Απόφ. 136901 ΕΞ 2020 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5301/Β/02.12.2020

  • 2/12/2020

Απόφ. 136906 ΕΞ 2020 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5283/Β/01.12.2020

  • 1/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/114537/5557 Τροποποίηση των Προδιαγραφών Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5260/Β/30.11.2020

  • 30/11/2020

Απόφ. 6464/Β1/1500 3η τροποποίηση της υπό στοιχεία 6269/1895 A1/28-11-2017 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 784/Δ/30.11.2020

  • 30/11/2020

Απόφ. 884537 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.