Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 462/Δ/07.08.2020

  • 8/8/2020

Απόφ. Π.Δ. 13-7-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 462/Δ/07.08.2020

  • 8/8/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71042/3063 Παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3290/Β/06.08.2020

  • 7/8/2020

Απόφ. ΓΡ. ΥΠ: 2661 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3291/Β/06.08.2020

  • 7/8/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562 Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (Β’2471) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3312/Β/07.08.2020

  • 7/8/2020

Απόφ. 4107 3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 13215/30-11-2017 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 454/Δ/06.08.2020

  • 7/8/2020

Απόφ. 82632 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην Τ.Κ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 455/Δ/06.08.2020

  • 7/8/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/66388/2906 Παράταση ισχύος της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/ 47695/2669/01.08.2018 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 457/Δ/07.08.2020

  • 7/8/2020

Απόφ. 310528(1038) Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου με τον Αποχαρακτηρισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3282/Β/06.08.2020

  • 6/8/2020

Απόφ. 2651/1391 Κανονισμός περί αναθέσεως και εκτελέσεως συμβάσεων έργων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3300/Β/06.08.2020

  • 6/8/2020

Απόφ. 9938 Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής. (2)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.