Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5454/Β/10.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. Γ3β/Γ.Π.οικ.76740 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5454/Β/10.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. 1538/2020 Καθορισμός της τιμής της Μοναδιαίας Χρέωσης Παραγωγού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5457/Β/10.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. 126538 Σύστημα διαχείρισης καταγγελιών βιομηχανικών προϊόντων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5458/Β/10.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.28303/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5460/Β/10.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. 50055/1267 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 46153/1151/9-11-2020 κοινής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5461/Β/10.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. 2/79099/ΔΛΤΠ Παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρ. 6, του τεσσαρακοστού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 802/Δ/09.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. 203664 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και καθορισμός οριογραμμής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 804/Δ/09.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. 205288 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 436/10407/27.02.2013 απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 806/Δ/10.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. 211471 Καθορισμός ορίων παραλίας στη θέση «ΤΡΑΧΗΛΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 245/Α/09.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4759 Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.