Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4440/Β/08.10.2020

  • 8/10/2020

Απόφ. 101156 Χορήγηση παράτασης της παρ. 13 του άρθρου 56Β του ν. 3982/2011...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4444/Β/08.10.2020

  • 8/10/2020

Απόφ. 15065 Τροποποίηση της υπ’ αρ.11541/3-7-2018 κοινής απόφασης των Υπουργών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4446/Β/08.10.2020

  • 8/10/2020

Απόφ. 100989 Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της υποπερ.(ίί) της περ.ς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 651/Δ/07.10.2020

  • 8/10/2020

Απόφ. 209290 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 655/Δ/08.10.2020

  • 8/10/2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/190401/3958 Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4434/Β/07.10.2020

  • 8/10/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.10423/Α380 Διαδικασία διαπίστωσης της ορθότητας της υποβληθείσας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 196/Α/08.10.2020

  • 8/10/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4734 Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 195/Α/07.10.2020

  • 7/10/2020

Απόφ. Πράξη 40 της 30-9-2020 Υπαγωγή στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 195/Α/07.10.2020

  • 7/10/2020

Απόφ. Πράξη 41 της 30-9-2020 Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. «Σύσταση, συγκρότηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4412/Β/07.10.2020

  • 7/10/2020

Απόφ. 43205 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.