Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3868/Β/10.09.2020

  • 11/9/2020

Απόφ. 2 Έγκριση του από 9 Σεπτεμβρίου 2020 αναθεωρημένου Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3868/Β/10.09.2020

  • 11/9/2020

Απόφ. 2 Έγκριση του από 9 Σεπτεμβρίου 2020 αναθεωρημένου Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 173/Α/10.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. Π.Δ.75 Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 173/Α/10.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. Π.Δ.76 Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Ελάφιον,το» του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3763/Β/07.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ - ΚΕ/οικ. 6578/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3833/Β/09.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. 92108/1045/Φ.15 Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011...

Περισσότερα

ΦΕΚ 543/Δ/09.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. 164129/3275 Επικαιροποίηση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3832/Β/09.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/84580/8195 Θέσπιση εισιτηρίου εισόδου επίσκεψης στην Α’ Ζώνη του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3834/Β/09.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.6632/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3837/Β/09.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. 6587 Εξάμηνη παράταση της καταληκτικής προθεσμίας για την έγκριση...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.