Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 838/Δ/23.12.2020

  • 24/12/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/619197/439078/7509/2940 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του τεμένους «Κασαμπά» (ή «Τσαρσί»)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 838/Δ/23.12.2020

  • 24/12/2020

Απόφ. 129740 Χαρακτηρισμός οδικού τμήματος (ΑΓΒ) της 2ης Προσωρινής Παραλλαγής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 840/Δ/23.12.2020

  • 24/12/2020

Απόφ. 154956 Καθορισμός των ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης, στα τμήματα:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 843/Δ/23.12.2020

  • 24/12/2020

Απόφ. 154971 Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 844/Δ/24.12.2020

  • 24/12/2020

Απόφ. 154960 Καθορισμός των ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης, στο τμήμα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 845/Δ/24.12.2020

  • 24/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/118376/1419 Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 849/Δ/24.12.2020

  • 24/12/2020

Απόφ. 364674 Δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5643/Β/22.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. 143327 ΕΞ 2020 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής σε πληγέντες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5644/Β/22.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. 1950/350420 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 915/69142/15-05-2018 (Β’ 1812) απόφασης τον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5644/Β/22.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. 1410/349277 Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.