Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 846/Δ/24.12.2020

  • 28/12/2020

Απόφ. 216965 Συμπλήρωση στοιχείων της υπ’ αρ. 03-12-2019 έκθεσης της Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 258/Α/27.12.2020

  • 27/12/2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 107 Περί κλεισίματος κόλπων και χάραξης ευθειών γραμμών βάσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 259/Α/27.12.2020

  • 27/12/2020

Απόφ. Πράξη 49 της 7-12-2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 52/23.12.2019 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5703/Β/24.12.2020

  • 24/12/2020

Απόφ. 57192 Κατάργηση του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5703/Β/24.12.2020

  • 24/12/2020

Απόφ. 57191 Κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5710/Β/24.12.2020

  • 24/12/2020

Απόφ. 19325 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8928/15.6.2012 απόφασης της Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5718/Β/24.12.2020

  • 24/12/2020

Απόφ. 90719 Συμπληρωματική χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πολιτών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5722/Β/24.12.2020

  • 24/12/2020

Απόφ. 42656 Τροποποίηση της απόφασης «Υλοποίηση του Προγράμματος ESTIA...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5722/Β/24.12.2020

  • 24/12/2020

Απόφ. 15785 Xρηματοδότηση για αποζημιώσεις από προκληθείσες ζημίες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 836/Δ/23.12.2020

  • 24/12/2020

Απόφ. 220625 Καθορισμός οριογραμμής παλαιού αιγιαλού στη θέση «Σελιανίτικα»...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.