Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1978/Β/14.05.2021

  • 18/5/2021

Απόφ. 3122.1-Τ72/28416/2021 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1978/Β/14.05.2021

  • 18/5/2021

Απόφ. 3122.1-Τ72/28415/2021 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1978/Β/14.05.2021

  • 18/5/2021

Απόφ. 45259 Τροποποίηση της υπ’αρ. 118699/31-10-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1960/Β/14.05.2021

  • 17/5/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/42138/552 Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1922/Β/13.05.2021

  • 14/5/2021

Απόφ. 556/2/22.04.2021 Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1922/Β/13.05.2021

  • 14/5/2021

Απόφ. 556/3/22.04.2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 218/2/22.09.2016 απόφασης της Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1954/Β/14.05.2021

  • 14/5/2021

Απόφ. 47625 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21142/18.02.2019 υπουργικής απόφασης «Τρίτη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 252/Δ/13.05.2021

  • 14/5/2021

Απόφ. 43747 Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 259/Δ/14.05.2021

  • 14/5/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/82810/3602 Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1923/Β/13.05.2021

  • 14/5/2021

Απόφ. 15005 οικ. Φ.700.9 Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2021 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα:...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.