Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 611/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 1345 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 617/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 9639/2638 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 618/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 8601 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 619/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 33521 Τροποποίηση της 64993/13431/5.9.2011 (Β΄ 2183) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 619/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 22479 Έγκριση της 1/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 622/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 27654 Έγκριση της 226/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 633/Β/27.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/13583/356 Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον Αγωγό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 70/Δ/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/22545/318 Μη Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 32/Α/26.02.2019

  • 26/2/2019

Απόφ. ΝΟΜΟΣ 4596 Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβαση για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 573/Β/25.02.2019

  • 26/2/2019

Απόφ. 1090 1η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 13215/ 30-11-2017(Β΄ 4285):...

Περισσότερα

© 1997 - 2018 Domiki.gr All rights reserved.