Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4874/Β/20.10.2021

  • 21/10/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/93311/3679 Προσθήκη στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/ 48123/6983/2018 απόφαση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 193/Α/20.10.2021

  • 20/10/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4843 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4742/Β/14.10.2021

  • 14/10/2021

Απόφ. . Δ30/A3/276110 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 190/Α/13.10.2021

  • 13/10/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4842 Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 188/Α/11.10.2021

  • 12/10/2021

Απόφ. Πράξη 44 της 8.10.2021 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 188/Α/11.10.2021

  • 12/10/2021

Απόφ. Πράξη 45 της 8.10.2021 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 50/22.12.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 188/Α/11.10.2021

  • 12/10/2021

Απόφ. Πράξη 43 της 8.10.2021 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 16/31.5.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 185/Α/07.10.2021

  • 7/10/2021

Απόφ. 41 της 4.10.2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 185/Α/07.10.2021

  • 7/10/2021

Απόφ. Πράξη 42 της 4.10.2021 Tροποποίηση της υπ’ αρ. 23/18.6.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 184/Α/05.10.2021

  • 6/10/2021

Απόφ. Πράξη 38 της 4.10.2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.