Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 796/Δ/24.12.2019

  • 27/12/2019

Απόφ. 275554 Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4762/Β/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. 59730/2576 Τροποποίηση της 39278/1823/2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4763/Β/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1176310 ΕΞ 2019 Αναπροσαρμογή του ποσού που αναγνωρίζεται ως δαπάνη σύμφωνα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4763/Β/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. 59329/13521 Έκδοση απόφασης κατ' εφαρμογήν της παρ. 2 του άρθρου 40 του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4765/Β/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885 Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4767/Β/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. 134020/23.12.2019 Kαθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου (Διεθνή Πρότυπα) βάσει...

Περισσότερα

ΦΕΚ 211/Α/24.12.2019

  • 24/12/2019

Έχοντας υπόψη: Τη Β’ παράγραφο του Ψηφίσματος της 25ης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4673/Β/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9159/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4701/Β/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. 3122.1-Τ68/87354/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4702/Β/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. 325845/78279 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. 259668/63361/25.09.2019 απόφασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.