Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3049/Β/21.08.2017

  • 6/9/2017

Απόφ. 179888 Έγκριση της αριθμ. 156/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3074/Β/18.08.2017

  • 6/9/2017

Απόφ. 29 ΕΣ/2017 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3083/Β/31.08.2017

  • 6/9/2017

Απόφ. ΔΟΥ/οικ./4587 Ανάθεση της αρμοδιότητας διαχείρισης των διαδικασιών ωρίμανσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3085/Β/05.09.2017

  • 6/9/2017

Απόφ. 3122.1-Τ37/63139/2017 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση των μελετών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 239/Δ/14.08.2017

  • 6/9/2017

Απόφ. 188855 Μερική ανάκληση λόγω νομικής αιτίας (διάταξη νόμου) της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 194/ΑΑΠ/27.07.2017

  • 5/9/2017

Απόφ. 5304 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πολεοδομικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 194/ΑΑΠ/19.06.2017

  • 5/9/2017

Απόφ. 122192 Σχετ.: 101760 Διευκρίνιση της θέσης του σημείου 11Α του οικισμού Κάτω...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3038/Β/03.08.2017

  • 5/9/2017

Απόφ. 46821 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3039/Β/14.08.2017

  • 5/9/2017

Απόφ. 080175/639 Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ 5.1.2011 απόφασης των Υπουργών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3055/Β/31.07.2017

  • 5/9/2017

Απόφ. 34188 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης -καταχώριση των...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.