Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3135/Β/06.09.2017

  • 8/9/2017

Απόφ. 7000/7/3 Ορισμός ως επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 230/Δ/09.08.2017

  • 8/9/2017

Απόφ. 156762 Καθορισμός ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΠΑΠΑΝΘΥΜΟΣ-ΡΕΠΑΝΙΔΙΑ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 232/Δ/03.08.2017

  • 8/9/2017

Απόφ. 3019 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος χειμάρρου Εχίνου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3070/Β/22.08.2017

  • 7/9/2017

Απόφ. . 2120/132795ΔΑΔ/3/2017 Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων σε (4) τέσσερις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3071/Β/23.08.2017

  • 7/9/2017

Απόφ. 2680/131271 'Εγκριση προγράμματος θήρας, εκγύμνασης και αγώνων κυνηγετικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3072/Β/22.08.2017

  • 7/9/2017

Απόφ. 176360 Έγκριση της αριθμ. 364/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 228/Δ/14.07.2017

  • 7/9/2017

Απόφ. 2744 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 132/Α/23.08.2017

  • 6/9/2017

Απόφ. 93 Αλλαγή χρήσεων καταστημάτων του συγκροτήματος του Αρσακείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3040/Β/10.08.2017

  • 6/9/2017

Απόφ. 68415/28223 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3048/Β/21.08.2017

  • 6/9/2017

Απόφ. 173971 Έγκριση της αριθμ. 518/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.