Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3129/Β/14.07.2017

  • 11/9/2017

Απόφ. 2613 Τροποποίηση της υπ_ αριθμ. 1339/11-4-2017 (ΦΕΚ 1341 Β') απόφασης της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3159/Β/06.09.2017

  • 11/9/2017

Απόφ. ΥΦ. ΟΙΚ. 0001234 ΕΞ 2017 Καθορισμός της λειτουργίας της Διαρκούς Επιτροπής με την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 237/Δ/11.08.2017

  • 11/9/2017

Απόφ. 181405 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΟΡΘΟΛΙΘΟΣ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 195/ΑΑΠ/08.08.2017

  • 8/9/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/ 317656/206332/8788/2893 Κήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στον Αγ. Γεώργιο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 196/ΑΑΠ/17.08.2017

  • 8/9/2017

Απόφ. 97582/1819 Μη έγκριση διόρθωσης ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 196/ΑΑΠ/23.08.2017

  • 8/9/2017

Απόφ. 23-8-17 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 197/ΑΑΠ/04.08.2017

  • 8/9/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/314500/204170/8719/2860 Αναοριοθέτηση κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων νήσου Αστυπάλαιας,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3051/Β/25.08.2017

  • 8/9/2017

Απόφ. 66313/24553 Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3058/Β/02.08.2017

  • 8/9/2017

Απόφ. 688/2017 Έγκριση προσωρινού ανταλλάγματος για την κάλυψη των δαπανών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3075/Β/23.08.2017

  • 8/9/2017

Απόφ. 50905 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.