Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 135/Α/23.08.2017

  • 12/9/2017

Απόφ. 95 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3144/Β/24.08.2017

  • 12/9/2017

Απόφ. 3218 Ορισμός της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3148/Β/14.08.2017

  • 12/9/2017

Απόφ. 353333(2000) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,αποφάσεων και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3148/Β/30.08.2017

  • 12/9/2017

Απόφ. 195098 Έγκριση της αριθμ. 219/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3164/Β/18.08.2017

  • 12/9/2017

Απόφ. 178962 Έγκριση της 230/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3164/Β/17.08.2017

  • 12/9/2017

Απόφ. 49590 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 247/Δ/21.08.2017

  • 12/9/2017

Απόφ. 184825 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΚΑΛΑΜΑΚΙ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3104/Β/10.03.2017

  • 11/9/2017

Απόφ. 642/2017 Λήψη απόφασης επί της υπ_ αριθ. πρωτ. οικ. 1115/23.2.2017 Εισήγησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3114/Β/29.08.2017

  • 11/9/2017

Απόφ. 1915/90550 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3123/Β/01.09.2017

  • 11/9/2017

Απόφ. 1018 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.