Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3168/Β/22.08.2017

  • 13/9/2017

Απόφ. 4895/131059 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3168/Β/22.08.2017

  • 13/9/2017

Απόφ. 118794 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3168/Β/22.08.2017

  • 13/9/2017

Απόφ. 118799 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3171/Β/24.08.2017

  • 13/9/2017

Απόφ. 9556/115431 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3172/Β/24.08.2017

  • 13/9/2017

Απόφ. 174649 Έγκριση της αριθμ. 291/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3188/Β/04.09.2017

  • 13/9/2017

Απόφ. 50440/1080/Φ2 Τροποποίηση της αριθμ. Δ13ε/1764/29-1-2007 (Β΄189) απόφασης (διόρθωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3202/Β/07.09.2017

  • 13/9/2017

Απόφ. 8322/93254 Τροποποίηση της αριθμ. 1376/13948/07-02-2017 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3202/Β/01.09.2017

  • 13/9/2017

Απόφ. 54855 Φ.599 Ορισμός των οργανικών μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3212/Β/01.09.2017

  • 13/9/2017

Απόφ. 157586/4246 Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρ-θρου 21 του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 198/ΑΑΠ/09.08.2017

  • 12/9/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧ ΜΑΕ/93457/56513/2989/973 Έγκριση ανακαθορισμού Ζώνης Α΄ και αναοριοθέτησης Ζώνης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.