Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3282/Β/06.09.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3290/Β/11.09.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 1072 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/11.09.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 91866/1697 Μη έγκριση τροποποίησης Σχεδίου Πόλης Πα-τρών, επί προβλεπομένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3222/Β/01.08.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 7834 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κιλκίς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3222/Β/18.08.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 9558/115513 Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3222/Β/03.08.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 13196 Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3226/Β/30.08.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 178272 Έγκριση της αριθμ. 240/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3235/Β/04.09.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 182828 Έγκριση της αριθμ. 113/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3236/Β/04.09.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 195580 Έγκριση της αριθμ. 133/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3237/Β/04.09.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 176156 Έγκριση της αριθμ. 148/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.