Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3223/Β/23.08.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 152008 Τροποποίηση της αριθ. 2464/23-2-2012 απόφα-σής μας (ΦΕΚ 781/Β'/2012)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3223/Β/22.08.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 118957 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3223/Β/23.08.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 15209 Τροποποίηση της αριθ. 8402/9-5-2012 απόφασής μας (ΦΕΚ 1690/Β'/2012)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3223/Β/22.08.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 118954 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3223/Β/22.08.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 118952 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3233/Β/24.07.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 179354 Διόρθωση της οικ. 170379/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3262/Β/31.08.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 11295 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3262/Β/01.09.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 52918 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3263/Β/01.09.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 3617/Α321 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3267/Β/24.09.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 179355 Διόρθωση της οικ.170383/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.