Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3187/Β/24.07.2017

  • 14/9/2017

Απόφ. 179349 Διόρθωση της οικ. 170374/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3195/Β/24.07.2017

  • 14/9/2017

Απόφ. 179351 Διόρθωση της οικ.170380/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 255/Δ/04.08.2017

  • 14/9/2017

Απόφ. 184821 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΚΕΝΤΡΙ » Τ.Κ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 258/Δ/31.08.2017

  • 14/9/2017

Απόφ. 3155 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 137/Α/13.09.2017

  • 13/9/2017

Απόφ. 4488 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3149/Β/30.08.2017

  • 13/9/2017

Απόφ. 9868/120064 Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3149/Β/30.08.2017

  • 13/9/2017

Απόφ. 123665 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3168/Β/22.08.2017

  • 13/9/2017

Απόφ. 4895/131059 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3168/Β/22.08.2017

  • 13/9/2017

Απόφ. 118794 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3168/Β/22.08.2017

  • 13/9/2017

Απόφ. 118799 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.