Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3250/Β/09.08.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 35088 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 171914/2013 κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3256/Β/13.09.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 1013/95296 Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 10.01.01 «Προστασία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 199/ΑΑΠ/22.08.2017

  • 15/9/2017

Απόφ. 2940 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δόμησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 201/ΑΑΠ/26.07.2017

  • 15/9/2017

Απόφ. 262042/983 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 203/ΑΑΠ/28.06.2017

  • 15/9/2017

Απόφ. 130628 Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου στα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3221/Β/03.08.2017

  • 15/9/2017

Απόφ. 702/2017 Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και της παραγράφου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3248/Β/01.09.2017

  • 15/9/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/3227/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3249/Β/11.09.2017

  • 15/9/2017

Απόφ. 30307 Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 256/Δ/29.08.2017

  • 15/9/2017

Απόφ. 6877 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 15.058,03 τ.μ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 3186/Β/24.07.2017

  • 14/9/2017

Απόφ. 179347 Διόρθωση της οικ.170376/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.