Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3271/Β/24.07.2017

  • 20/9/2017

Απόφ. 179353 Διόρθωση της οικ.170381/13.1.2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3285/Β/06.09.2017

  • 20/9/2017

Απόφ. 71388/26037 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3288/Β/11.09.2017

  • 20/9/2017

Απόφ. 10697/413 Αποκατάσταση για πολιτιστικές χρήσεις των διατηρητέων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 265/Δ/22.08.2017

  • 20/9/2017

Απόφ. 186110 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη περιοχή «ΣΑΝΙ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 266/Δ/05.09.2017

  • 20/9/2017

Απόφ. 189011 Καθορισμός ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΚΑΚΟΜΑΛΙ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/22.08.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 314630/1171 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 25...

Περισσότερα

ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/05.09.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 53668 Καθορισμός χώρου που εξομοιώνεται με χερσαία Ζώνη Λιμένα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/06.09.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 53965 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιοτάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 208/ΑΑΠ/30.11.2016

  • 19/9/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/33168/29691/4341 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του διωρόφου κτηρίου επί της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 208/ΑΑΠ/29.08.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 29-00-17 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Πολεοδομικής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.