Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2987/Β/19.07.2019

  • 19/7/2019

Απόφ. 159253 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 410/Δ/19.07.2019

  • 19/7/2019

Απόφ. 3016 Τροποποίηση σχεδίου πόλης μετά από αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 411/Δ/19.07.2019

  • 19/7/2019

Απόφ. 2733 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος με αριθμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 124/Α/18.07.2019

  • 18/7/2019

Απόφ. Πράξη 21 της 18-7-2019 Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2946/Β/16.07.2019

  • 17/7/2019

Απόφ. 141254 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2956/Β/16.07.2019

  • 17/7/2019

Απόφ. 74/14/26-6-2019 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης Καταχώριση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 405/Δ/16.07.2019

  • 17/7/2019

Απόφ. 4054 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 409/Δ/16.07.2019

  • 17/7/2019

Απόφ. 0367/1280 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οριοθετημένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 123/Α/17.07.2019

  • 17/7/2019

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 84 Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2920/Β/12.07.2019

  • 15/7/2019

Απόφ. 2257 Τροποποίηση της 3496/29.11.2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.