Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 272/Δ/04.09.2017

  • 21/9/2017

Απόφ. 53382 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού -Παραλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 272/Δ/05.09.2017

  • 21/9/2017

Απόφ. 10992/133885 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση "Ποτάμι"...

Περισσότερα

ΦΕΚ 277/Δ/12.09.2017

  • 21/9/2017

Απόφ. 55164 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 140/Α/21.09.2017

  • 21/9/2017

Απόφ. 4489 Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 209/ΑΑΠ/22.08.2017

  • 20/9/2017

Απόφ. 1712 Αναθεώρηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου Βιομηχανικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 210/ΑΑΠ/31.07.2017

  • 20/9/2017

Απόφ. 73838/2212 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 210/ΑΑΠ/01.09.2017

  • 20/9/2017

Απόφ. 90743/2612 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ιωαννίνων στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 210/ΑΑΠ/17.08.2017

  • 20/9/2017

Απόφ. 2211/114507 Σημειακή τροποποίηση και διόρθωση σφάλματος του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 215/ΑΑΠ/08.09.2017

  • 20/9/2017

Απόφ. 166832 Απόρριψη πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3264/Β/01.09.2017

  • 20/9/2017

Απόφ. 14715 Ίδρυση Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου στην περιφέρεια Αττικής....

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.