Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3222/Β/01.08.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 7834 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κιλκίς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3222/Β/18.08.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 9558/115513 Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3222/Β/03.08.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 13196 Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3226/Β/30.08.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 178272 Έγκριση της αριθμ. 240/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3235/Β/04.09.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 182828 Έγκριση της αριθμ. 113/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3236/Β/04.09.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 195580 Έγκριση της αριθμ. 133/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3237/Β/04.09.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 176156 Έγκριση της αριθμ. 148/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3245/Β/24.07.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 179356 Διόρθωση της οικ.170385/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3246/Β/04.08.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 34768 Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3246/Β/08.08.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 3122.1-Τ24/58151/2017 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.