Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3312/Β/11.09.2017

  • 21/9/2017

Απόφ. 34084 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3325/Β/18.09.2017

  • 21/9/2017

Απόφ. 1095 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3327/Β/20.09.2017

  • 21/9/2017

Απόφ. 39142 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 2013 «Αντιμετώπιση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3327/Β/20.09.2017

  • 21/9/2017

Απόφ. 160525/2210 Συμπλήρωση της 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347Β΄) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 267/Δ/24.08.2017

  • 21/9/2017

Απόφ. 2101/121194 Επικύρωση του επανακαθορισμού των οριογραμμών τμήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 268/Δ/05.09.2017

  • 21/9/2017

Απόφ. 192279 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΔΗΜΑΟΥΛΑ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 269/Δ/05.09.2017

  • 21/9/2017

Απόφ. 191532 Καθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας στην θέση «ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΔΙ-ΑΧΡΩΨΑΣ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 269/Δ/05.09.2017

  • 21/9/2017

Απόφ. 190130 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην Θέση «ΑΓ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 270/Δ/05.09.2017

  • 21/9/2017

Απόφ. 197617 Καθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας στην θέση «ΧΑΛΙΚΙΑ-ΒΑΤΤΑ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 271/Δ/05.09.2017

  • 21/9/2017

Απόφ. 188268 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.