Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 217/ΑΑΠ/04.09.2017

  • 26/9/2017

Απόφ. 04-09-17 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 217/ΑΑΠ/31.08.2017

  • 26/9/2017

Απόφ. 31-08-17 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Συνοικίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3344/Β/06.09.2017

  • 26/9/2017

Απόφ. 10246/124539 Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3330/Β/11.09.2017

  • 25/9/2017

Απόφ. 64005/23596 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3346/Β/11.09.2017

  • 25/9/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/1732/Α36 Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3348/Β/06.09.2017

  • 25/9/2017

Απόφ. 55346 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3348/Β/07.09.2017

  • 25/9/2017

Απόφ. 55348 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3348/Β/07.09.2017

  • 25/9/2017

Απόφ. 55351 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3348/Β/06.09.2017

  • 25/9/2017

Απόφ. 55345 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3348/Β/06.09.2017

  • 25/9/2017

Απόφ. 55347 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.