Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3416/Β/31.08.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 19572 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3416/Β/30.08.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 55330 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3416/Β/17.08.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 178290 Έγκριση της 14-6/20.07.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3416/Β/31.08.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 19567 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3416/Β/06.09.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 55343 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 141/Α/22.09.2017

  • 28/9/2017

Απόφ. 99 Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 142/Α/18.09.2017

  • 28/9/2017

Απόφ. 101 Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Σίμος Ιωαννίδης» της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3366/Β/28.08.2017

  • 28/9/2017

Απόφ. 9992/121384 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3391/Β/19.09.2017

  • 28/9/2017

Απόφ. ΔΑΕΕ/οικ. 1470/Φ. Γενικά Ανάθεση της αρμοδιότητας διαχείρισης των διαδικασιών ωρίμανσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3417/Β/15.09.2017

  • 28/9/2017

Απόφ. 3122.1-Τ41/65871/2017 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση των έργων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.