Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 283/Δ/13.09.2017

  • 3/10/2017

Απόφ. 74472/6066 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στηθέση "ΠΕΡΛΙΑ"...

Περισσότερα

ΦΕΚ 285/Δ/20.09.2017

  • 3/10/2017

Απόφ. 3084 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/31.08.2017

  • 2/10/2017

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/4586 Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος της μελέτης «Μελέτη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/31.08.2017

  • 2/10/2017

Απόφ. 50661 ΄Εγκριση απόφασης καθορισμού χώρου εξομοιούμενου με Ζώνη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/30.08.2017

  • 2/10/2017

Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 221/ΑΑΠ/31.08.2017

  • 2/10/2017

Απόφ. 2114/109261 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνω-σης Ανοιχτής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 225/ΑΑΠ/11.09.2017

  • 2/10/2017

Απόφ. 186657 Αναγνώριση οδού εκτός σχεδίου ως προϋφιστάμενης του έτους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 225/ΑΑΠ/22.08.2017

  • 2/10/2017

Απόφ. 323448/1189 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.26α...

Περισσότερα

ΦΕΚ 228/ΑΑΠ/06.09.2017

  • 2/10/2017

Απόφ. 141225 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 228/ΑΑΠ/12.09.2017

  • 2/10/2017

Απόφ. 12-09-17 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.