Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 230/ΑΑΠ/06.09.2017

  • 5/10/2017

Απόφ. 53978 Διόρθωση σφάλματος εγκριτικής απόφασης Γενικού Γραμματέα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3432/Β/04.09.2017

  • 5/10/2017

Απόφ. 52480/2983/17 Χαρακτηρισμός του Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3452/Β/22.09.2017

  • 5/10/2017

Απόφ. 3252/99092 Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3455/Β/26.09.2017

  • 5/10/2017

Απόφ. 12540/155628 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3470/Β/27.09.2017

  • 5/10/2017

Απόφ. ΓΔΟΕΣ/1/2/243-γ΄ Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων δημοσιολογιστικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/13.09.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. 13-09-17 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/30.08.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. 356362/1305 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στο ΔΔ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/29.09.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. 40399 Αναστολή έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3430/Β/21.09.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. 76902/27740 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3431/Β/25.09.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. 12738/159456 Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.