Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 649/Δ/04.11.2019

  • 4/11/2019

Απόφ. 217637/343 Χαρακτηρισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 650/Δ/04.11.2019

  • 4/11/2019

Απόφ. 226621 Επανακαθορισμός ορίων, παραλίας στην θέση «Εντός ρυμοτομικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 651/Δ/04.11.2019

  • 4/11/2019

Απόφ. 6161 Τροποποίηση σχεδίου πόλης μετά από άρση απαλλοτρίωσης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4000/Β/04.11.2019

  • 4/11/2019

Απόφ. 6071 Τροποποίηση της απόφασης Ορισμού της ΟΤΔ «Πιερική Αναπτυξιακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3988/Β/01.11.2019

  • 1/11/2019

Απόφ. 475 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3990/Β/01.11.2019

  • 1/11/2019

Απόφ. 118944 ΕΞ 2019 Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 169/Α/01.11.2019

  • 1/11/2019

Απόφ. 4636 Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3975/Β/31.10.2019

  • 31/10/2019

Απόφ. 74368/861 Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων: 1) Οικ. 19111/192/2019 «Καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 167/Α/30.10.2019

  • 31/10/2019

Απόφ. 4635 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3955/Β/29.10.2019

  • 30/10/2019

Απόφ. 90/2019 Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.