Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 249/Β/03.02.2020

  • 4/2/2020

Απόφ. 5555(2019)/112 Κανονισμός αναθέσεως και εκτελέσεως παρά της Ιεράς Μητροπόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 33/Δ/03.02.2020

  • 4/2/2020

Απόφ. 13/1207 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 35/Δ/03.02.2020

  • 4/2/2020

Απόφ. 1759/57 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Άρτας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 36/Δ/03.02.2020

  • 4/2/2020

Απόφ. 3756 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος «Ριζόμυλου»,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 42/Δ/03.02.2020

  • 4/2/2020

Απόφ. Π.Δ. 20-1-20 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 44/Δ/03.02.2020

  • 4/2/2020

Απόφ. Π.Δ. 20-1-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 46/Δ/04.02.2020

  • 4/2/2020

Απόφ. 4159 πε Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 47/Δ/04.02.2020

  • 4/2/2020

Απόφ. 22124 Επανακαθορισμός αιγιαλού και καθορισμός παραλίας στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 226/Β/03.02.2020

  • 3/2/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/3198/30 Τροποποίηση της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707 απόφασης «Κατάρτιση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 203/Β/31.01.2020

  • 3/2/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/9021/349 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/ 29.05.2019 απόφασης των Υπουργών...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.