Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3960/Β/16.09.2020

  • 16/9/2020

Απόφ. 39269 Οριστικός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 557/Δ/14.09.2020

  • 16/9/2020

Απόφ. 120886 Έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 567/Δ/15.09.2020

  • 16/9/2020

Απόφ. 36749 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 568/Δ/15.09.2020

  • 16/9/2020

Απόφ. 103851 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις (11.000,00...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3942/Β/15.09.2020

  • 16/9/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/4921/Α321 Τροποποίηση των υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 2442/Α325/27.2.2019 (Β΄...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3964/Β/16.09.2020

  • 16/9/2020

Απόφ. 102353 ΕΞ 2020 Ανακαθορισμός τιμών ζώνης της με υπό στοιχεία ΠΟΛ.1113/12.06.2018...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3694/Β/16.09.2020

  • 16/9/2020

Απόφ. ΔΦ 15/12674 Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, του Τμήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3926/Β/14.09.2020

  • 15/9/2020

Απόφ. 549 Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 562/Δ/14.09.2020

  • 15/9/2020

Απόφ. 103892 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις (11.000,00...

Περισσότερα

ΦΕΚ 563/Δ/14.09.2020

  • 15/9/2020

Απόφ. 103853 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις (9.656,58...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.