Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 236/ΑΑΠ/15.09.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 3919/168713/16 Αναγνώριση της οδού που συνδέει την Τοπική Κοινότητα Αγίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3507/Β/05.09.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 180668 Τροποποίηση της οικ. 170378/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3532/Β/03.10.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 2850 Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους κατοίκους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3538/Β/05.10.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 70458/1389/Φ. 250 Χαρακτηρισμός ως διαβαθμισμένων των Παραρτημάτων της Σύμβασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3566/Β/05.10.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 1183 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 293/Δ/05.09.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 188987 Καθορισμός ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΠΟΥΝΤΑ ΑΜΜΟΥΔΑ-...

Περισσότερα

ΦΕΚ 294/Δ/10.10.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 219453 Kαθορισμός ορίων αιγιαλού, στην Θέση «ΝΗΣΟΣ-ΠΡΟΒΑΤΙ» Δ.Ε.Καστού,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 297/Δ/14.09.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 11165 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 205.661,825...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3530/Β/27.09.2017

  • 9/10/2017

Απόφ. 14546 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3530/Β/27.09.2017

  • 9/10/2017

Απόφ. 15827 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.