Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3581/Β/29.09.2017

  • 12/10/2017

Απόφ. 21488 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3603/Β/06.10.2017

  • 12/10/2017

Απόφ. 40793 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-Καταχώριση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3609/Β/06.09.2017

  • 12/10/2017

Απόφ. 61261 Ορισμός των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού Απασχόλησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3621/Β/04.10.2017

  • 12/10/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/3914/Α331 Έγκριση χορήγησης Δωρεάν Κρατικής Αρωγής σε σεισμόπληκτους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 299/Δ/27.09.2017

  • 12/10/2017

Απόφ. 6632 Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη για την διάθεση επεξεργασμένων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 300/Δ/27.09.2017

  • 12/10/2017

Απόφ. 222751 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3539/Β/21.09.2017

  • 11/10/2017

Απόφ. 75039/27166 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3545/Β/27.09.2017

  • 11/10/2017

Απόφ. 14547 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3545/Β/28.09.2017

  • 11/10/2017

Απόφ. 195983 Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β'/2017) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3554/Β/29.09.2017

  • 11/10/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/2893/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.