Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3038/Β/03.08.2017

  • 5/9/2017

Απόφ. 46821 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3039/Β/14.08.2017

  • 5/9/2017

Απόφ. 080175/639 Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ 5.1.2011 απόφασης των Υπουργών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3055/Β/31.07.2017

  • 5/9/2017

Απόφ. 34188 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης -καταχώριση των...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.