Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3730/Β/20.10.2017

  • 23/10/2017

Απόφ. 43614 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 157/Α/13.10.2017

  • 20/10/2017

Απόφ. 127 Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού.(1) ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3669/Β/02.10.2017

  • 20/10/2017

Απόφ. 12971/166088 Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3698/Β/13.10.2017

  • 20/10/2017

Απόφ. 6155/178618 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/27.09.2017

  • 19/10/2017

Απόφ. 152456/2477 Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου με άρση Ρυμοτομικής δέσμευσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/29.09.2017

  • 19/10/2017

Απόφ. 197535/3665 Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 241/ΑΑΠ/09.10.2017

  • 19/10/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/409635/269198/10661/3586 Έγκριση αναοριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 242/ΑΑΠ/20.09.2017

  • 19/10/2017

Απόφ. 1790 Αναγνώριση ως κύριας δημοτικής της οδού που συνδέει τους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3700/Β/20.09.2017

  • 19/10/2017

Απόφ. 61558 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3701/Β/13.10.2017

  • 19/10/2017

Απόφ. 162371/2429 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών έως...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.