Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 320/Δ/17.08.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 8335 Άρση της υπ' αριθμ. Δ. 2368/03-11-1980 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 321/Δ/21.08.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 8894 Άρση της αριθ. Δ. 2324/06-09-1985 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς περί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 321/Δ/21.08.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 8893 Άρση της αριθ. 2407/02-11-1994 απόφασης τουΝομάρχη Κιλκίς περί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 321/Δ/28.07.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 7972 Άρση της αριθ. Δ.3010π.ε./02-01-1979 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 322/Δ/17.08.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 8567 Άρση της υπ' αριθμ. Δ. 2517/30-10-1984 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 322/Δ/17.08.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 8087 Άρση της υπ' αριθμ. Δ. 1731/28-06-1985 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 244/ΑΑΠ/22.09.2017

  • 23/10/2017

Απόφ. 2856/157957 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/05.10.2017

  • 23/10/2017

Απόφ. 2516/154830 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3719/Β/16.10.2017

  • 23/10/2017

Απόφ. 13740 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 316/Δ/27.09.2017

  • 23/10/2017

Απόφ. 222743 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού -Παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.