Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 325/Δ/12.10.2017

  • 26/10/2017

Απόφ. 74462/6062 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στη θέση «ΝΤΕΛΗ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 326/Δ/13.10.2017

  • 25/10/2017

Απόφ. 13239/170429 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίαςστη θέση «Ξηρόπολη»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3751/Β/28.09.2017

  • 25/10/2017

Απόφ. 78460/28313 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3751/Β/29.09.2017

  • 25/10/2017

Απόφ. 14545 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3758/Β/13.10.2017

  • 25/10/2017

Απόφ. 3122.1-Τ60/73060/2017 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 246/ΑΑΠ/28.09.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 59655 /Φ (1/1 ΣΧΟΟΑΠ) Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3721/Β/05.10.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 74086/26872 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3722/Β/12.10.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 3122.1-Τ51/72923/17 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 320/Δ/25.08.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 9055 Ανάκληση της υπ' αριθμ. Δ. 613/12-04-1982 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 320/Δ/17.08.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 8734 Άρση της υπ' αριθμ. 325/16-02-1983 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.