Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3814/Β/12.10.2017

  • 1/11/2017

Απόφ. 63637 Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων σε (3) τρεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3826/Β/23.10.2017

  • 1/11/2017

Απόφ. 43793 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-Καταχώριση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3827/Β/30.10.2017

  • 1/11/2017

Απόφ. 14675 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 327/Δ/04.10.2017

  • 1/11/2017

Απόφ. 61582 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού -παραλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/04.10.2017

  • 1/11/2017

Απόφ. ΔΔΠ0015717/0868Β'/ΕΞ2017 Μερική αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 249/ΑΑΠ/20.10.2017

  • 1/11/2017

Απόφ. 66295 Έγκριση των αριθμ. 289/2015 και 83/2016 Πράξεων της Λιμενικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3821/Β/26.10.2017

  • 31/10/2017

Απόφ. 117384 Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3825/Β/25.10.2017

  • 31/10/2017

Απόφ. 44277 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3775/Β/18.10.2017

  • 30/10/2017

Απόφ. 158949 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.