Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 827/Δ/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. 292541/70521/οικ Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ. 209/98 περί απαγόρευσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5520/Β/17.12.2020

  • 17/12/2020

Απόφ. Α. 1267 Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5521/Β/17.12.2020

  • 17/12/2020

Απόφ. 141321 ΕΞ 2020 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5523/Β/17.12.2020

  • 17/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/119064/4379 Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή/και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5552/Β/17.12.2020

  • 17/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/18174/411 Τροποποίηση της οικ.1 70375/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 252/Α/16.12.2020

  • 16/12/2020

Απόφ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 325/2020 Περί εκμισθώσεων, εκποιήσεων και εν γένει διαχειρίσεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 810/Δ/16.12.2020

  • 16/12/2020

Απόφ. 18744 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5493/Β/14.12.2020

  • 14/12/2020

Απόφ. 1550 Έγκριση των μεθοδολογιών και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5496/Β/14.12.2020

  • 14/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/117213/2548 Διαχείριση αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5496/Β/14.12.2020

  • 14/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/117214/2549 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.