Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/25.10.2017

  • 3/11/2017

Απόφ. 266617 Αναγνώριση κοινόχρηστης αγροτικής οδού ωςπροϋφιστάμενης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 167/Α/02.11.2017

  • 3/11/2017

Απόφ. 4495 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3831/Β/16.10.2017

  • 3/11/2017

Απόφ. 14084/180779 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3882/Β/31.10.2017

  • 3/11/2017

Απόφ. 1163 Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 252/ΑΑΠ/18.10.2017

  • 3/11/2017

Απόφ. 18-10-17 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 252/ΑΑΠ/04.08.2017

  • 3/11/2017

Απόφ. 39730 Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Σπάρτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 252/ΑΑΠ/20.09.2017

  • 3/11/2017

Απόφ. 145439 Τροποποίηση ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 253/ΑΑΠ/24.10.2017

  • 3/11/2017

Απόφ. Γ.Γ.Δ.Π. 0016711ΕΞ2017 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού-τουριστικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 256/ΑΑΠ/30.10.2017

  • 3/11/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/447483/295142/11471/3862 Κήρυξη - οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 165/Α/01.11.2017

  • 2/11/2017

Απόφ. 4494 Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.