Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 258/ΑΑΠ/18.10.2017

  • 8/11/2017

Απόφ. 18-10-17 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3914/Β/27.10.2017

  • 8/11/2017

Απόφ. Α.Π. ΓΔΟΠ 0001616 ΕΞ 2017/Χ.Π. 1826 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3937/Β/06.11.2017

  • 8/11/2017

Απόφ. 1293 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 342/Δ/23.10.2017

  • 8/11/2017

Απόφ. 1542 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 342/Δ/08.11.2017

  • 8/11/2017

Απόφ. 1540 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 343/Δ/23.10.2017

  • 8/11/2017

Απόφ. 14302/183405 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίαςστη θέση «Λιμνονάρι»,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 344/Δ/23.10.2017

  • 8/11/2017

Απόφ. 13962/179363 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Τουριστικός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 257/ΑΑΠ/20.10.2017

  • 7/11/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/359794/34991/3801 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου που βρίσκεται στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 257/ΑΑΠ/09.10.2017

  • 7/11/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/325786/2118 49/8965/2972 Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Αμφίπολης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 339/Δ/18.10.2017

  • 7/11/2017

Απόφ. 85021/7319 Επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού στη θέση "ΜΕΓΑΛΟ...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.