Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3948/Β/27.09.2017

  • 13/11/2017

Απόφ. Δ.Ο.οικ.3000 Ορισμός των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3952/Β/27.10.2017

  • 13/11/2017

Απόφ. 50067/28 Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3939/Β/10.11.2017

  • 10/11/2017

Απόφ. 378/2017 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3954/Β/01.11.2017

  • 10/11/2017

Απόφ. 69200 Παροχή Διοικητικής Υποστήριξης από το Δήμο Σύρου - Ερμούπολης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3964/Β/02.11.2017

  • 10/11/2017

Απόφ. 91294/32326 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 259/ΑΑΠ/13.09.2017

  • 9/11/2017

Απόφ. 55658 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923, σε εκτός σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 259/ΑΑΠ/17.10.2017

  • 9/11/2017

Απόφ. ΔΠΧΣ 4151 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3944/Β/06.11.2017

  • 9/11/2017

Απόφ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/29.09.2017

  • 9/11/2017

Απόφ. 42284/13.10.2017 Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3929/Β/31.10.2017

  • 9/11/2017

Απόφ. 118699 Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.