Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4051/Β/17.11.2017

  • 20/11/2017

Απόφ. ΠΟΛ. 1177 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων καικαταβολής φόρων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4003/Β/17.11.2017

  • 20/11/2017

Απόφ. 182365 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4039/Β/17.11.2017

  • 20/11/2017

Απόφ. 382 Διοικητικές Κυρώσεις Ελεγκτών Δόμησης.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 172/Α/16.11.2017

  • 16/11/2017

Απόφ. 4498 Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3978/Β/27.10.2017

  • 16/11/2017

Απόφ. 88195/31286 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3991/Β/10.11.2017

  • 15/11/2017

Απόφ. 1309 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 351/Δ/26.10.2017

  • 14/11/2017

Απόφ. 68018 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλούστην παραλιακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3976/Β/10.11.2017

  • 14/11/2017

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητι-κών, κατάθεσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 171/Α/13.11.2017

  • 13/11/2017

Απόφ. 4497 Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3945/Β/10.10.2017

  • 13/11/2017

Απόφ. 241909 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.