Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 261/ΑΑΠ/30.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 44734 Καθορισμός συμπληρωματικής ειδικής χρήσης, στο διατηρητέο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 261/ΑΑΠ/05.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 3355 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτηρίου επί της οδού Δοϊράνης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 264/ΑΑΠ/30.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 276878/4698 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 1150 και 1156...

Περισσότερα

ΦΕΚ 264/ΑΑΠ/27.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 166846 ΤΡΟΠ 327 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 267/ΑΑΠ/23.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 13615/175040 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εγκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/30.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 258586/4835 Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών επί προβλεπομένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/31.08.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΤΠ/345398/33475/3673/1206 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του κτηριακού συγκροτήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 270/ΑΑΠ/30.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 209520 Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 270/ΑΑΠ/31.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 443920/1691 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4051/Β/17.11.2017

  • 20/11/2017

Απόφ. ΠΟΛ. 1176 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.