Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 351/Δ/26.10.2017

  • 14/11/2017

Απόφ. 68018 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλούστην παραλιακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3976/Β/10.11.2017

  • 14/11/2017

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητι-κών, κατάθεσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 171/Α/13.11.2017

  • 13/11/2017

Απόφ. 4497 Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3945/Β/10.10.2017

  • 13/11/2017

Απόφ. 241909 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3948/Β/27.09.2017

  • 13/11/2017

Απόφ. Δ.Ο.οικ.3000 Ορισμός των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3952/Β/27.10.2017

  • 13/11/2017

Απόφ. 50067/28 Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3939/Β/10.11.2017

  • 10/11/2017

Απόφ. 378/2017 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3954/Β/01.11.2017

  • 10/11/2017

Απόφ. 69200 Παροχή Διοικητικής Υποστήριξης από το Δήμο Σύρου - Ερμούπολης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3964/Β/02.11.2017

  • 10/11/2017

Απόφ. 91294/32326 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 259/ΑΑΠ/13.09.2017

  • 9/11/2017

Απόφ. 55658 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923, σε εκτός σχεδίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.