Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4053/Β/13.11.2017

  • 22/11/2017

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ.183518 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. γιατο Μετρητικό/Ρυθμιστικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4058/Β/16.11.2017

  • 22/11/2017

Απόφ. Δ. ΟΡΓ. Α 1172044 ΕΞ 2017 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β΄ 2823 και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/23.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 258570/4834 Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/12.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 6924 Χαρακτηρισμός, ως βελτιούμενη κατά τμήματα κατ' εφαρμογή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/12.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 6664 Χαρακτηρισμός, ως βελτιούμενη κατά τμήματα, κατ' εφαρμογή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 263/ΑΑΠ/25.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/441698/2911 50/11373/3834 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 265/ΑΑΠ/19.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 3350 Σχετ. 3626/15 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων τεσσάρων (4) κτηρίων που βρίσκονται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 265/ΑΑΠ/27.07.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 157058 Άρση ασυμφωνίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 176/Α/21.11.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 4499 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 261/ΑΑΠ/11.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 154449 Έγκριση απόφασης καθορισμού χώρου που εξομοιώνεται με...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.