Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 274/ΑΑΠ/06.11.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. 46042 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του ασκεπούς κελύφους κτιρίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4055/Β/14.11.2017

  • 24/11/2017

Απόφ. 162393/2678 Προσθήκη στην με αριθμό 146776/2459/ 21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4067/Β/31.10.2017

  • 24/11/2017

Απόφ. 86885/30855 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4073/Β/03.11.2017

  • 24/11/2017

Απόφ. 99/2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 205/2013 απόφασης της ΑΔΑΕ «Κανονισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4074/Β/08.11.2017

  • 24/11/2017

Απόφ. 217843/5135 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4103/Β/13.11.2017

  • 24/11/2017

Απόφ. 79983/58 Καθορισμός των όρων διαμόρφωσης και των λεπτομερειών κατασκευής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4112/Β/21.11.2017

  • 24/11/2017

Απόφ. 3122.1-Τ03/83519/2017 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 178/Α/22.11.2017

  • 22/11/2017

Απόφ. 4501 Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις.(1) ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4053/Β/13.11.2017

  • 22/11/2017

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ.183519 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε.για το Μετρητικό/Ρυθμιστικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4053/Β/13.11.2017

  • 22/11/2017

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/101953 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε για τον Αγωγό...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.