Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4106/Β/12.11.2019

  • 12/11/2019

Απόφ. 4414/2185 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία αυτοτελούς Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 665/Δ/08.11.2019

  • 12/11/2019

Απόφ. 2745 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 659/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. 6097 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας μετά από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 660/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. ΔΠΧΣ 4481 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου συνοικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 660/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/305563/5563 Έγκριση σημειακής τροποποίησης προσαρμογής της ρυμοτομίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 662/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. 649966 Καθορισμός χρήσης υδάτινου αποδέκτη και ειδικών όρων για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 662/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. 154876/3317 Τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ. 174 επί της λεωφόρου Δωδώνης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 664/Δ/08.11.2019

  • 11/11/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/260166/4675 Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4069/Β/08.11.2019

  • 8/11/2019

Απόφ. 946 Έγκριση του Σχεδίου Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ) για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4086/Β/08.11.2019

  • 8/11/2019

Απόφ. ΔΑΑΔ 55194 Τροποποίηση της 20342/15230/14-12-2005 απόφασης Διοικητή της Γ΄ Δ.Υ.ΠΕ....

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.