Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5571/Β/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. 117/10/03.12.2020 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης (παρ. 8β του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5571/Β/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. 86066 Μερική τροποποίηση της υπ΄ αρ. 46735/2020 (Β΄3170) απόφασης «Παροχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 811/Δ/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. 98806/9200 Μερικός επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού (διόρθωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 813/Δ/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/663001/65971/43759/4501/1327 Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, για αρχαιολογικούς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 816/Δ/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. 812 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης σε τμήμα του υπ’ αρ. 1192α...

Περισσότερα

ΦΕΚ 818/Δ/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. Π.Δ.Ε/ΔΠΧΣ/293784/6157 Έγκριση τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο ΟΤ/ΚΧ 2978...

Περισσότερα

ΦΕΚ 819/Δ/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/210173/3649 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 820/Δ/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. 55752 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 823/Δ/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/Φ182/ 674394/67238/44579/4612/1348 Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, επί της οδού Αμφίωνος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 826/Δ/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. 292535/70516/οικ Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ. 209/1998 περί απαγόρευσης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.