Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4159/Β/28.11.2017

  • 29/11/2017

Απόφ. 6269/1895 Α1 Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4159/Β/27.11.2017

  • 29/11/2017

Απόφ. 21957 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 184/Α/29.11.2017

  • 29/11/2017

Απόφ. 4504 Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4156/Β/27.11.2017

  • 29/11/2017

Απόφ. ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ 393 Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδίων τελών στους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4156/Β/27.11.2017

  • 29/11/2017

Απόφ. ΔΝΣ/72401/ΦΝ393 Θέση σε λειτουργία Μετωπικών Σταθμών Διοδίων επί της Εγνατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4156/Β/27.11.2017

  • 29/11/2017

Απόφ. ΔΝΣ/52058/ΦΝ 393 Καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό.(1) ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 276/ΑΑΠ/09.11.2017

  • 28/11/2017

Απόφ. 46160 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται επί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4124/Β/24.11.2017

  • 28/11/2017

Απόφ. 129345 Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4155/Β/28.11.2017

  • 28/11/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 1720/Α32 Διαδικασία χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 360/Δ/06.11.2017

  • 28/11/2017

Απόφ. 4688 Επανακαθορισμός αιγιαλού στην περιοχή Φλορίδα Καρτερού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.