Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3393/Β/03.08.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 4572/123019 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3415/Β/22.09.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 43829/68 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 36498/58/2-8-2017 διαπιστωτικής πράξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3416/Β/06.09.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 192367 Έγκριση της 12-113/11.07.2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3416/Β/31.08.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 19572 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3416/Β/30.08.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 55330 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3416/Β/17.08.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 178290 Έγκριση της 14-6/20.07.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3416/Β/31.08.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 19567 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3416/Β/06.09.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 55343 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 141/Α/22.09.2017

  • 28/9/2017

Απόφ. 99 Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 142/Α/18.09.2017

  • 28/9/2017

Απόφ. 101 Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Σίμος Ιωαννίδης» της...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.