Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 276/ΑΑΠ/09.11.2017

  • 28/11/2017

Απόφ. 46160 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται επί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4124/Β/24.11.2017

  • 28/11/2017

Απόφ. 129345 Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4155/Β/28.11.2017

  • 28/11/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 1720/Α32 Διαδικασία χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 360/Δ/06.11.2017

  • 28/11/2017

Απόφ. 4688 Επανακαθορισμός αιγιαλού στην περιοχή Φλορίδα Καρτερού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4083/Β/10.11.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. 276433 Έγκριση της 181-17/16.09.2017 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Περιφερειακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4121/Β/22.11.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. 127660 Ανάθεση στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθηκόντων για σύνταξη εισηγήσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4122/Β/24.11.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. 129228 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ.108621/17-10-2016 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4122/Β/24.11.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. 129228 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ.108621/17-10-2016 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4122/Β/24.11.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. 129229 Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4123/Β/24.11.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. Αριθμ. Προκήρυξης 1/2017 Προκήρυξη δημοπρασίας για τη χορήγηση επτά (7) αδειών παρόχων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.