Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 225/ΑΑΠ/22.08.2017

  • 2/10/2017

Απόφ. 323448/1189 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.26α...

Περισσότερα

ΦΕΚ 228/ΑΑΠ/06.09.2017

  • 2/10/2017

Απόφ. 141225 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 228/ΑΑΠ/12.09.2017

  • 2/10/2017

Απόφ. 12-09-17 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3425/Β/05.09.2017

  • 2/10/2017

Απόφ. 180667 Τροποποίηση της οικ. 170373/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3426/Β/20.09.2017

  • 2/10/2017

Απόφ. 12437/154145 Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3426/Β/15.09.2017

  • 2/10/2017

Απόφ. 73212/26586 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 281/Δ/05.09.2017

  • 2/10/2017

Απόφ. 191186 Επανακαθορισμός αιγιαλού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3367/Β/08.09.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 130532 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3367/Β/08.09.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 130538 Τροποποίηση τουΟργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3387/Β/24.07.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 179348 Διόρθωση της οικ.170375/13.1.2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.