Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4250/Β/30.11.2017

  • 6/12/2017

Απόφ. 638/128269 Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4268/Β/30.11.2017

  • 6/12/2017

Απόφ. 13214 Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.2, του μέτρου19, Τοπική Ανάπτυξη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 376/Δ/17.11.2017

  • 6/12/2017

Απόφ. 92052/8087 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στηθέση «ΜΠΙΣΤΙ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 382/Δ/21.11.2017

  • 6/12/2017

Απόφ. 284140 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη περιοχή «ΕΝΤΟΣ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 383/Δ/17.11.2017

  • 6/12/2017

Απόφ. 15729/200668 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 383/Δ/21.11.2017

  • 6/12/2017

Απόφ. 182801 Ανάκληση της υπ' αριθμ. 17857/26-11-1993 (ΦΕΚ 1467/17-12-1993 τ.Δ΄) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4225/Β/22.11.2017

  • 5/12/2017

Απόφ. ΠΟΛ. 1182 Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4226/Β/08.11.2017

  • 5/12/2017

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/182536 Τροποποίηση της οικ. 170385/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4249/Β/29.11.2017

  • 5/12/2017

Απόφ. 41087 Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4252/Β/01.12.2017

  • 5/12/2017

Απόφ. ΠΟΛ. 1193 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.