Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4302/Β/28.11.2017

  • 11/12/2017

Απόφ. 13158 Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4309/Β/05.12.2017

  • 11/12/2017

Απόφ. 133473 Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ.45231/2017 απόφασης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4312/Β/07.12.2017

  • 11/12/2017

Απόφ. 1523 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4312/Β/07.12.2017

  • 11/12/2017

Απόφ. 1520 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 392/Δ/17.11.2017

  • 11/12/2017

Απόφ. 3394 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 281/ΑΑΠ/20.11.2017

  • 8/12/2017

Απόφ. 3710 Αναγνώριση της οδού η οποία ενώνει την Ν.Ε.Ο Ηρακλείου -...

Περισσότερα

ΦΕΚ 281/ΑΑΠ/15.11.2017

  • 8/12/2017

Απόφ. 15-11-17 Επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις πολεοδομικές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4245/Β/08.11.2017

  • 8/12/2017

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/182854 Τροποποίηση της οικ. 170384/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4271/Β/24.07.2017

  • 8/12/2017

Απόφ. 179350 Διόρθωση της οικ.170382/13.1.2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4285/Β/08.12.2017

  • 8/12/2017

Επιβολή προστίμου λόγω Τελωνειακής Παράβασης εις βάρος...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.