Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4430/Β/07.12.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 163993/2909 Συμπλήρωση της αριθμ. 146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4431/Β/30.11.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 6462 Άδεια χωροθέτησης και κατασκευής Κέντρου Υποδοχής και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4432/Β/11.12.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 50743 Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4443/Β/11.12.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 4876 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1339/11-4-2017 (ΦΕΚ 1341 Β') απόφασης της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4445/Β/14.12.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 137926 Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 284/ΑΑΠ/27.11.2017

  • 14/12/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 451141/44565/4516 Χαρακτηρισμός ως μνημείων του λιμενοβραχίονα Κράκαρη και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 284/ΑΑΠ/22.11.2017

  • 14/12/2017

Απόφ. 22-11-17 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Β' κατοικίας σε έκταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4385/Β/08.12.2017

  • 14/12/2017

Απόφ. Α.Π.ΓΔΟΠ0002080ΕΞ2017/ΧΠ2154 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4388/Β/01.12.2017

  • 14/12/2017

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.2449/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4333/Β/08.12.2017

  • 13/12/2017

Απόφ. 135207/1801 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.15/4187/266/2012 (Β΄ 1275) κοινής απόφασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.