Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 214/ΑΑΠ/01.09.2017

  • 22/9/2017

Απόφ. 01-09-17 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 214/ΑΑΠ/22.08.2017

  • 22/9/2017

Απόφ. 276905/1047 Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 216/ΑΑΠ/08.09.2017

  • 22/9/2017

Απόφ. 08-09-17 Τροποποίηση του εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3310/Β/05.09.2017

  • 22/9/2017

Απόφ. 180057 Τροποποίηση της οικ. 170376/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 212/ΑΑΠ/04.09.2017

  • 21/9/2017

Απόφ. 04-09-2017 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης σε έκταση ιδιοκτησίας μελών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3299/Β/28.08.2017

  • 21/9/2017

Απόφ. 64707/23901 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3299/Β/28.08.2017

  • 21/9/2017

Απόφ. 62970/23262 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3307/Β/14.09.2017

  • 21/9/2017

Απόφ. 133564 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3312/Β/11.09.2017

  • 21/9/2017

Απόφ. 34084 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3325/Β/18.09.2017

  • 21/9/2017

Απόφ. 1095 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.