Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4479/Β/14.12.2017

  • 19/12/2017

Απόφ. 1594 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4479/Β/14.12.2017

  • 19/12/2017

Απόφ. 1594 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4484/Β/15.12.2017

  • 19/12/2017

Απόφ. Δ3(α)/οικ.93730 Απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη στους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4487/Β/13.12.2017

  • 19/12/2017

Απόφ. 3122.1-Τ29/89088/2017 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 400/Δ/29.11.2017

  • 19/12/2017

Απόφ. 76314 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό οριογραμμών αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4361/Β/01.12.2017

  • 18/12/2017

Απόφ. 161996/3003 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4439/Β/12.12.2017

  • 18/12/2017

Απόφ. 2896/134128 Καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων που χρηματοδοτούνται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4450/Β/12.12.2017

  • 18/12/2017

Απόφ. ΗΛ/Β/Φ8/2954/οικ. 184578 Χαρακτηρισμός των έργων των Φάσεων Ι και II της Διασύνδεσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4457/Β/02.11.2017

  • 18/12/2017

Απόφ. 833/18 Συγκρότηση διαρκούς Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων στο...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.